ก.เกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรดิจิทัล

ก.เกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรดิจิทัล เริ่มนำร่องซื้อขาย หวังเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้ซื้อโดยตรง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรดิจิทัล ว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่เริ่มดำเนินการและมีความก้าวหน้า คือ การพัฒนาระบบตลาด Business Matching Digital Farm (DGTFarm) เป็นโครงการนำร่องและสร้างความคุ้นเคยในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางจับคู่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักในการแสดงตัวตน ข้อมูลต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยสินค้าที่เริ่มจำหน่ายในเว็บไซต์ ได้แก่ ข้าว พืช ผลไม้ เป็นต้น และจะมีสินค้าปศุสัตว์เพิ่มในอนาคตด้วย

นายกฤษฎา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมของระบบและสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ จะดำเนินการระบบให้เสร็จภายใน 1 เดือน วางเป้าหมายมีผู้เข้าใช้งาน 1 ล้านคน ภายใน 3 เดือนหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และถือเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล 4.0 และนโยบายกระทรวงเกษตรฯ การตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ มีระบบการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนที่ได้มาตรฐาน ไม่แพ้เว็บไซต์ของต่างชาติ.-สำนักข่าวไทย